AAline
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 1
Sekcija: [View]
Opis: Kvaliteta rendera (isključiti na slabijim grafičkim karticama)
AAPersp
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 1
Sekcija: [View]
Opis: Kvaliteta rendera (isključiti na slabijim grafičkim karticama)
AAPoly
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 1
Sekcija: [View]
Opis: Kvaliteta rendera (isključiti na slabijim grafičkim karticama)
ActiveScript
Tip: string, putanja
Default: nema
Sekcija: [Editor]
Opis: Putanja od unutar Script foldera do skripte sa funkcijama koje se izvršavaju na dogadjaje u editoru (Ulaz,Izlaz, Klik na objekt...)
ApplyOznMod
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Oznaka modela se dodaje na početak šifre elementa
AutoMatRecalc
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Kod promjene materijala daske aktivira se izračun formula i makroa elementa (potrebno kad se u formulama ili makroima koriste parametri materijala KMC,KMPO,KMSO ili dimenzija daske ovisi o debljini rubne trake koja može biti promjenjena promjenom materijala)
AutoSnapDistance
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Ignorira ručno zadanu vrijednost SnapDistance i izračunava SnapDistance zavisno od udaljenosti kamere(položaja iz kojeg se gleda) do elementa
BumpMode
Tip: integer (0,1)
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Način rendera normal mapa 0 ili 1
CanBeUsedVisibleInWire
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: U žičanom pogledu bez obzira dali su sakrivene, daske koje se proizvode su vidljive a daske koje se ne proizvode nisu vidljive.
CJPINIMODE
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Format Cjeneposifri.dat, 0 : šifra=cijena 1 : [naziv modela] šifra=cijena
ExtUseFunctionName
Tip: string
Default: nema
Sekcija: [ExtFunc]
Opis: Naziv funkcije u skripti "ExtUseScriptName" Format: "function isDaskaOk(Param1: tdaska): boolean;"
ExtUseScriptName
Tip: string
Default: nema
Sekcija: [ExtFunc]
Opis: Putanja do skripte sa funkcijom za filtriranje dasaka koje iduna krojenje
FDZA
Tip: string (111,112,152...)
Default: 0 (zabranjena zamjena)
Sekcija: [Main]
Opis: koristi se umjesto varijable elementa REPLACELIMIT ako je LimitSink i/ili LimitCaparat = 0 Vrijednost su su brojčane vrijednosti vrste sudopera ili aparata odvojene zarezom. Nema utjecaja na dodavanje ili brisanje. Dodavanje i brisanje sa zadaje svkom elementu varijablama INSERTLIMIT,REPLACELIMIT,DELETELIMIT.
FKeySN
Tip: string
Default: nema
Sekcija: [Main]
Opis: serijski broj wibubox a (koristi se samo u slučaju upotrebe WORMM a)
FOpBackgroundColor
Tip: hex ($00E1E1FF)
Default: $00E1E1FF
Sekcija: [ReznaLista]
Opis: Boja podloge na ispisu optimizacije $00FFFFFF = bijelo
FOptFontSize
Tip: integer
Default: 10
Sekcija: [ReznaLista]
Opis: Veličina texta na ispisu optimizacije
Formuladebug
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Kad je uključeno javlja greške (i nepostoječe varijable) u formulama i makroima
FSkriptaPonude
Tip: string, text
Default: nema
Sekcija: [Main]
Opis: Naziv skripte za ispis ponude
FTCFIVD
Tip: integer (0,1)
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Način izračuna cijene Fronte iz vanjske datoteke, 0 = po komadu, 1= po kvadratu
FvHeight
Tip: integer
Default: -1
Sekcija: [Main]
Opis: Visina Prozora varijabli
FvLeft
Tip: integer
Default: -1
Sekcija: [Main]
Opis: Položaj prozora varijabli
FvTop
Tip: integer
Default: -1
Sekcija: [Main]
Opis: Položaj Prozora varijabli ddd
FvWidth
Tip: integer
Default: -1
Sekcija: [Main]
Opis: Širina Prozora varijabli
FWormmLocc
Tip: string
Default: nema
Sekcija: [Main]
Opis: web adresa WORMM servera (za one koji imaju WORMM)
HLPWEB
Tip: string
Default: nema
Sekcija: [Main]
Opis: Web adresa help filea
InfoEnabled
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Ukljičuje funkciju OnlineInfo
LimitCaparat
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Za zamjenu aparata unutar elementa koristi FDZA ako je 0 ili REPLACELIMIT varijablu elementa ako je 1 Zamjena na desni klik u projektu na selektirani element.
LimitSink
Tip: integer (0,1)
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Za zamjenu sudopera unutar elementa koristi FDZA ako je 0 ili REPLACELIMIT varijablu elementa ako je 1 Zamjena na desni klik u projektu na selektirani element.
NacinIzracuna
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 1
Sekcija: [ProjectComp]
Opis: Moguča promjena načina izračuna elementa. (Projekt/desni_klik/cijena)
OnlineInfo
Tip: string
Default: nema
Sekcija: [Main]
Opis: Web adresa korisničkih stranica o pojedinom elementu, grupi elemenata i matarijala Format: http://www.vasaadresa.hr/E_Putanja_Do_Elementa_imeelementa.html Za materijale umjesto E prvo slovo je M
PKFF
Tip: integer(0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: nema
Sekcija: [Main]
Opis: Kad je uključeno, ukoliko je selektiran jedan element sa više fronti kod promjene materijala nudi odabir fronte kojoj se mjenja materijal. Npr. Ladičaru s 3 ladice moguče je prmjeniti materijal fronte srednje ladice
ProjectToc
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Prozor sa tipkama skripti u projektu
RFColor
Tip: integer
Default:
Sekcija: [Editor]
Opis: Boja ispune rupa u line modu prikaza
RLColor
Tip: integer
Default:
Sekcija: [Editor]
Opis: Boja rupa u line modu prikaza
ShowFullDepthVar
Tip: integer(0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 0
Sekcija: [Main]
Opis: Pokazije i varijable podelemenata u projektu
SnapDistance
Tip: integer
Default: 50
Sekcija: [Main]
Opis: Največa udaljenist na kojoj se element poravnava uz objekt
VarExpert
Tip: boolean
Default: false, 0
Sekcija: [Main]
Opis: Omogučava Edit i Reset tipke za verijable u projektu
VNPICKER
Tip: integer(0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: nema
Sekcija: [Main]
Opis: Promjena visine nogica u projektu
ZVSC
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 1
Sekcija: [ProjectComp]
Opis: Cijene vidljive u završnom prozoru
ZVSHOWDSC
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 1
Sekcija: [ProjectComp]
Opis: Rabat vidljiv u završnom prozoru (Oprema i Ostalo)
ZVSHOWELM
Tip: integer (0,1) 0=isključeno 1=uključeno
Default: 1
Sekcija: [ProjectComp]
Opis: Elementi vidljivi u završnom prozoru