TKomadni = class(TPotrosniOsnovni)
		Property Komada:single read write;
		// ima smisla samo kod opreme u projektu
		// u elementu se ignorira.
    Property Rabat: double read write;
    property Cijena:single Read;
    Property Creator:integer read;
    Property Jmj: string read;
		// koristi se za parametre potrošnog u makroima.	
    Property PodKategorija:integer read;
    Property Mainpic:string Read;
    Property Iznos :extended read;
    Property Dobavljac:integer read;
    Property DobavljacAsString:String read;
    Property Proizvodjac:integer read;
    Property ProizvodjacAsString:string read;
    Property Category:integer read;
    Property CategoryAsString:string read;
    Property Subcategory:integer read;
    Property SubcategoryAsString:string read;
    Property SifraDobavljaca:string read;
    Property SifraProizvodjaca:string read;
    Property Tezina:extended read;
    Property ModelFile:string read;
    Property ElementFile:string read;
	end;