// Rubna traka
  TDuzni = class(TPotrosniOsnovni)
    Procedure SetOnOF(index:integer; Value:Boolean);
    Function GetOnOF(index:integer): Boolean;      
    function Getsifra(sirina:single):string;      
    Function GetKategorijaRrake(sirina:single):integer;
    Function GetKategorijaCijeneTrake(sirina:single):integer;    
    Property MatName:string read write;
    Property SMatName:string read;
		// index materijala trake u Corpusovoj listi materijala
		// nije nužno uvjek isti za isti materijal
		// ali je uvjek isti unutar jednog poretanja Corpus a
    Property Matindex:integer read write;
		// debljina trake
    Property Debljina:single Read;
		// samo jedan property može biti TRUE
		// zavisno koji je u "Tpotrosni" klasi
		Property Lijeva:Boolean index 0 read write;
    Property Desna :Boolean index 1 read write;
    Property Prednja:Boolean index 2 read write;
    Property Zadnja:Boolean index 3 read write;  
  end;